Beveiligingsinformatie

 

Persoonlijke Informatie & Gegevensbescherming

1. De vergunninghouders handelt conform de Wet op de Gegevensbescherming (Data Protection Act), andere relevante regelgeving, wettelijke mededelingen en/of gelijkwaardige instrumenten die gelden op de plaats van het contract. Daarbij wordt rekening gehouden met de Richtlijn inzake de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen (Data Protection Directive 95/46/EC) en de Richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van elektronische communicatie (Electronic Communications Privacy Directive 2002/58/EC). Bovendien passen de vergunninghouders de gepaste gebruiken toe alsook haar relevante ervaring in haar email-communicatie met de spelers van online kansspelen.

2. Al het voormelde wordt aangewend opdat de rekeninghouders er zeker van zijn kunnen dat hun persoonlijke gegevens te allen tijde:

 1. Behandeld worden in overeenstemming met hun rechten;
 2. Eerlijk en rechtmatig behandeld worden;
 3. Alleen verkregen zijn voor een specifiek en rechtmatig doel;
 4. Geschikt, relevant en niet buitensporig zijn;
 5. Nauwkeurig en recent zijn;
 6. Behouden worden op een veilige manier;
 7. Niet langer gehouden zijn dan strikt noodzakelijk;
 8. Niet overgedragen worden naar bevoegdheden die zich niet conformeren met voormelde richtlijnen; en
 9. Gebruikt wordt voor handelsdoeleinden gebaseerd op het zogenaamde "opt-in" principe.

3. Het financiële orgaan dat de rekening van de rekeninghouder beheert kan alle gegevens die vereist kunnen worden door de BKSC met betrekking tot deze rekening verstrekken.

4. Unibet zal persoonsgegevens openbaar maken wanneer het daartoe wordt verzocht door de overheid en/of enige wetsbepaling van de toepasselijke wet. Met het oog op detectie en controle van fraude gaat u ermee akkoord dat Unibet het recht heeft om uw persoonsgegevens door te geven aan derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot zogenaamde AVS serviceproviders, providers van betalingoplossingen en andere partners.

Bovendien kunnen zijn persoonlijke gegevens worden vrijgegeven aan bevoegde ontvangers wanneer er redelijke vermoedens zijn dat er onregelmatigheden zijn gebeurd met  betrekking tot een spelersrekening. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt voor informatieve doeleinden. De inhoud ervan kan meegedeeld worden aan elke bevoegde autoriteit die dit vraagt en/of op basis van elke wettelijke regel van de toepasselijke wetgeving. De speler aanvaardt en stemt ermee in dat de gegevens die hij overmaakt teneinde zijn inschrijving te homologeren en daaropvolgende toegang tot de diensten te verkrijgen worden gedeeld teneinde zich te kunnen registreren als speler.

5. De dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van klantenrelaties (Customer Relationship Management, "CRM"), heeft het recht om persoonlijke gegevens te behandelen voor CRM-doeleinden. Alleen rekeninghouders die hebben ingestemd met het ontvangen van marketing materiaal, zullen dergelijk materiaal ontvangen.

6. De Rekeninghouder heeft het recht om zijn Persoonlijke Gegevens in te kijken en/of de verkeerde of ongepaste gegevens te wissen. Vragen in verband met privacygegevens kunnen worden gestuurd naar info@casinoblankenberge.be voor de online casino spelen en info@unibet.be voor alle andere aangelegenheden.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om, indien van toepassing, de aangewezen taal van de rekeninghouder te identificeren zodat het automatisch geselecteerd wordt wanneer hij terugkeert;
 • Om er zeker van te zijn dat de rekeninghouder alle bonussen ontvangt waarvoor de rekening houder in aanmerking komt;
 • Voor de analyse van het websiteverkeer teneinde de gepaste verbeteringen aan te brengen;

Het is niet mogelijk om van de Website gebruik te maken zonder cookies. Als u meer informatie wilt hebben over het gebruik van de cookies, gelieve een mail te sturen naar info@unibet.be.

Beveiliging en codering

Nadat je hebt ingelogd, wordt alle informatie die naar en van de site van Unibet wordt verstuurd gecodeerd met 128-bits Secure Socket Layer-technologie (SSL). Het gebruikte SSL-certificaat is afgegeven en geverifieerd door Trustwave. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 
Je creditcardgegevens zijn gecodeerd, en worden slechts eenmaal over het internet naar Unibet verstuurd. De gegevens worden vervolgens gecodeerd opgeslagen in de beveiligde systemen van Unibet. Unibet stelt alles in het werk de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen. Daarom is Unibet gecertificeerd voor de Payment Card Industries Data Security Standard (beveiligingsstandaard betaalkaartindustrie).

De beveiliging van de systemen van Unibet en de toepassingen worden enkele malen per jaar getest door onafhankelijke beveiligingsexperts. Unibet maakt ook gebruik van een inbraakdetectiesysteem dat 24 uur per dag al het netwerkverkeer in de gaten houdt.

Unibet heeft een speciale anti-fraudeafdeling en een geavanceerd syteem om verdachte activiteiten te signaleren en voorkomen. Zo zorgt Unibet dat de website een veilige plek blijft om te spelen. Enige rekening die betrokken is bij verdachte activiteiten wordt geschorst en onderworpen aan een grondig onderzoek. Mocht je als speler twijfels hebben over de activiteiten op je rekening, zoals onbekende transacties en je transactiegeschiedenis of verrassende veranderingen in je saldo, neem dan direct contact met ons op.